Luk

+45 59 18 50 90
#tema

Beskyttet oprindelsebetegnelse (BOB)

sub-logoDe strengeste krav gælder for beskyttede oprindelsesbetegnelser, hvor
råvareproduktion, forarbejdning og tilberedning af produktet skal finde sted inden
for et afgrænset område. Beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) er et navn, der kan registreres for et produkt som…

  • Kommer fra et bestemt sted eller en bestemt region eller i særlige tilfælde, fra et land
  • Har kvaliteter eller egenskaber der helt eller hovedsageligt skyldes et bestemt geografisk miljø med de naturlige og menneskelige faktorer, der er forbundet med det
  • Alle faser produceres i det afgrænsede geografiske område.
#tema

Beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

sgb-logoFor beskyttede geografiske betegnelser er det tilstrækkeligt, at enten produktionen, forarbejdningen eller tilberedningen finder sted inden for det geografiske område. Råvarerne kan komme fra andre steder. Beskyttet geografisk betegnelse (BGB) er et navn, der kan registreres for et produkt, som...

  • Kommer fra et bestemt sted, en bestemt region eller et bestemt land
  • Har en særlig kvalitet, et særligt renommé eller andre egenskaber, der i vid udstrækning kan tilskrives dets geografiske oprindelse
  • Produceres i mindst ét led i det afgrænsede geografiske område
#tema

Garanteret traditionel specialitet (GTS)

gts-logoGaranteret traditionel specialitet (GTS) er beskyttede opskrifter på traditionelle produkter, hvor betegnelserne har været anvendt i mindst 30 år. GTS kan anvendes af alle, der følger opskriften, uanset produktionsland.

Navnet kan registreres, hvis det beskriver et bestemt produkt eller en bestemt fødevare, der har en særlig sammensætning, fremstilling eller forarbejdning, som er i overensstemmelse med traditionel praksis for det pågældende produkt eller fremstillet af traditionelle råvarer og ingredienser.